/** * Auto Complete all WooCommerce orders. */

Skärpa, brus och kornighet

I avsnittet kommer du att lära dig hur du ökar skärpan i en bild, hur du tar bort brus i en bild som blivit för brusig p.g.a. högt ISO samt hur du adderar kornighet i en bild om du vill ha den effekten.